ஏன் HAIR DYE-ல மருதாணியையும் அவுரியையும் ஒன்னா போடக்கூடாது ? | Indigo powder | Henna powder |

ஏன் HAIR DYE-ல மருதாணியையும் அவுரியையும் ஒன்னா போடக்கூடாது ? | Why we should not mix indigo powder and henna powder for hair #Hairdye செம !!! ரிசல்ட் கொடுக்கும் சோற்றுக் கற்றாழை ஹேர் டை | Aloe Vera Hair Dye in Tamil | #Hairdye நரை …