வெள்ளை முடியை கருப்பாக்கும் கருவேப்பிலை ஹேர் டை || Homemade curry leaves hair dye in Tamil

வெள்ளைமுடியை கருப்பாக்கும் கருவேப்பிலை ஹேர் டை || Homemade curry leaves hair dye in Tamil Ingredients: Curry leaves powder- 3 Tsp Amla powder- 2 Tsp Henna powder- 2 Tsp Indigo powder- 4 Tsp Apple cider vinegar- Needed Lemon- 1 நிரந்தரமாக தலைமுடியை கருமையாக்கும் …