நரை முடியை உடனே கறுப்பாக்க இதை செய்யுங்கள் | Natural Home made black hair dye tamil | Hair dye

நரை முடியை கறுப்பாக்க உடனே இதை செய்யுங்கள் | Natural home made black hair dye Indigo powder : https://amzn.to/2XtT9o8 Henna powder : https://amzn.to/2WXPY8O Amla powder : https://amzn.to/2L316dz Karisalanganni powder : https://amzn.to/31JflKB Ingredients in measurements : கரிசலாங்கண்ணி(Bringaraj) – 2 tbsp அவுரி பொடி(Indigo leaves) …