நரை முடியை உடனே கறுப்பாக்க இதை செய்யுங்கள் | Natural Home made black hair dye tamil | Hair dye

நரை முடியை கறுப்பாக்க உடனே இதை செய்யுங்கள் | Natural home made black hair dye

Indigo powder : https://amzn.to/2XtT9o8
Henna powder : https://amzn.to/2WXPY8O
Amla powder : https://amzn.to/2L316dz
Karisalanganni powder : https://amzn.to/31JflKB

Ingredients in measurements :

கரிசலாங்கண்ணி(Bringaraj) – 2 tbsp
அவுரி பொடி(Indigo leaves) – 3 tbsp
மருதாணி பொடி (henna leaves) – 2 tbsp
நெல்லிக்காய் பொடி(Amla powder) – 2tbsp
Lemon juice – 3tbsp
oil – 3tbsp

Note : you can loose the dye when you apply in hair by adding water or curd

Hibiscus hair oil

Aloevera hair oil

Curry leaves oil

How to promote hair growth in bald area

Anti dandruff hair oil

Hair pack to get thick and long hair :

Home made herbal hairwash powder

Hair pack to get shining and smooth hair

Permanent hair straightening home made cream :

Hair oil to control hair fall :

Facial hair removal pack :

#naturalblackhairdye#blackhairdyeforgreyhair#hairpack

You may also like...